..එල්ලයක් කරා පියමනින අපේ ජීවිතයේ..සුන්දර මතකයට තවත් පිටුවක් එකතු කරන..Eල්ලya රැකියා අවශ්‍යතාවයන් පිටුව ...
  මුල් පිටුව උපදෙස් ලියාපදිංචිය තරැණයින් තරැණීයන් සොයන්න කොන්දේසි අප ගැන අයදුම්පත වෙනත් විස්තර සම්භන්ධ වෙන්න
  Home Instruction Registration Boys Girls Search Rules About Us Application Other Details Contact

.....WelCome to Eල්ලya Job Seekar....

This web site are dedicated to Finding Jobs for Poor Sri Lanka Younger Genoration and also sport of Sri Lanka Elle Players. We carry all profiles when they success .

we are trying to help our Poor Family members in remorte Vilage all part of country.we didicated our valuble time sport of Sri Lanka elle and also Poor Family both will be same.who faced many dificulty as I Know.If I have help anyone like this I will be a Great. I tell You and you must think this is one of our silent social work

We believe in the power of information
We won't just alert you to the latest job opportunities, we'll also let you know what's happening in the market, on your profile and what you're worth.

 

Every profile is backed by a signed application. If you are genuinely looking for a Sri Lankan for your need, dont waste your valuable time. Contact Us,

Click here to See More >>>

Eල්ලya රැකියා අවශ්‍යතාවයන් පිටුවට පිවිසුන ඔබ ඉතා ආද‍රයෙන් පිළිගනිමු

......ඔබගේ දියණිය හෝ පුතනුවන් සදහා සුදුසු රැකියාවක් සොයා යන ගමනේදී මදකට නතරව සොයා බැලීම ඔබ සතු බැරැරැම් කටයුත්තක් වනු ඇත.මුදල් සදහා මුලිකත්වය දෙමින් ඒ මතම යැපෙමින් ජීවිතය ගෙනයන සමාජ පරිසරයක දී මෙම කටයුත්ත පමණක් නොව ඕනැම දෙයකට අභියොග එල්ලවීම ස්භාවිකය .එහෙත් එම පටු අරමුණු අපට නැත .අප මෙය විශේෂයෙන් වැදගත් වූ සමාජ මෙහෙවරක් සේ සලකන්නෙමු....එහෙත් පවත්වාගෙන යාම සදහා මුදල් අවශ්‍යබව පමණක් සිහිතබා ගන්න....

...ඔබට තවමත් රැකියාවක් නොමැතිද?එසේනම් අප හා සම්බන්ද වී ඔබට සුදුසු රැකියාවක් ලැබෙන තෙක් මෙම පිටුවට පිවිසෙන්න එසේම ඔබට ගැලපෙන රැකියාවක් ලැබෙන තෙක් මෙම පිටුවේ ඇතුලත් කිරිමට කටයුතු සලසනු ඇත.එසේ නොමැතිනම් ඔබම සොයධාා බලන්න..තවද අප ආයතනයේ ස්ථාවර නියෝග සහ උපදෙස් පිළිබදව දැඩි ලෙස අවධානය යොමු කල යුතු බැවින් එය පිළිබදව වැඩි අවනයක් යොමු කරන්න.වැඩි විස්තර සදහා පිවිසෙන්න.....

විස්තර බලන්න>>>

.....WelCome to Eල්ලya Job Seekar....

All Categories
Drivers
Welders
Laoboure
Fittaor
Masion
Printoi
Farmor
Security
Special
Nurse
Helpers
Cooks
Carpentor
Other

රක්ෂාවන් නොමැති ශ්‍රීලාංකීක තරැණ තරැණීයන් රැකියාවන් සදහා යොමු කිරිමේ මුලික පරමාර්ථය ඇතිව මෙම වෙබ් පිටුව නිර්මාණය කර ඇත සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලයේසියලුම තොරතුරැ ඇතුලත් කිරිමට කටයුතු කරනු ඇත

This web site are dedicated to Find a job For poor People in Sri Lanka

ලියා පදිංචි අංකය 1000
නම එස් එස් ආරච්චි මයා
උපන් දිනය 1899.10.10
ජාතිය සිංහල
  විස්තර බලන්න>>>
ලියා පදිංචි අංකය 1000
නම එස් එස් ආරච්චි මයා
උපන් දිනය 1899.10.10
ජාතිය සිංහල
  විස්තර බලන්න>>>
ලියා පදිංචි අංකය 1000
නම එස් එස් ආරච්චි මයා
උපන් දිනය 1899.10.10
ජාතිය සිංහල
  විස්තර බලන්න>>>
ලියා පදිංචි අංකය 1000
නම එස් එස් ආරච්චි මයා
උපන් දිනය 1899.10.10
ජාතිය සිංහල
  විස්තර බලන්න>>>
විස්තර සමගින් ඔබගේ වෙළද දැන්වීම් අප වෙත ලබා දෙන්න.
       Click here to Contact Us

For your AD -------------------E mail webmaster@srilankaelle.com Contact Us ;- Tel No 0718669451, 0332262409

 

.....WelCome to Eල්ලya Job Seeker....

..එල්ලයක් කරා පියමනින අපේ ජීවිතයේ..සුන්දර මතකයට තවත් පිටුවක් එකතු කරන..Eල්ලya රැකියා අවශ්‍යතාවයන් පිටුව ...
                     
  මුල් පිටුව තරැණයින්   කොන්දේසි උපදෙස් දැන්වීම් සදහා ගුණදොස් විවේචනය අප ගැන   සම්භන්ධතාවය සදහා
  Home Boys   Rules Instruction For advertisetment Write a Review Aboutb Us   Contact Us
               
        ලියාපදිංචිය අයදුම්පත          
    තරැණීයන්   Registration Application          
  Girls     අපගේ වෙබ් අඩවිය පිළීබදව          
          About Our Web          
                     
https://plus.google.com/106054590476023516301/posts

                                Copy write 2015 © Welcome to Eල්ලya,(sjs)                                                                                   

  මුල් පිටුව උපදෙස් ලියාපදිංචිය තරැණයින් තරැණීයන් සොයන්න කොන්දේසි අප ගැන අයදුම්පත වෙනත් විස්තර සම්භන්ධ වෙන්න
  Home Instruction Registration Boys Girls Search Rules About Us Application Other Details Contact

 

 

                               

මෙම වෙබ් පිටුව ශ්‍රී ලංකා එල්ලේ ක්‍රීඩාව වෙනුවෙන් හා විශේෂයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ දුප්පත් දෙමව්පියන්ගේ දරැ දැරියන් ගේ අනාගතය සාර්ථක කර ගැනීම සදහා රක්ෂාවන් සොයා දීමට කැපවු වෙබ් පිටුවක් බව සදහන් කරනු ලබන්නේ එල්ලේ ක්‍රීඩාවට මෙන්ම එම දුප්පත් දෙමව්පියන්ටද පිහිට වීම මාගේ ඒකායන අරමුණ වන බැවිණී .එසේම මෙය තවත් එක් සමාජ මෙහෙවරක් ලෙස මා හදුන්වන්නෙමි.... එස්Jඑස් 

This web site are dedicated to Find a job For poor People in Sri Lanka and also Players of Sri Lanka Elle . We carry all profiles when they success .we are trying to help our Poor Family members in remorte Vilage all part of country.we didicated our valuble time sport of Sri Lanka elle and also Poor Family both will be same.who faced many dificulty as I Know.If I have help anyone like this I will be a Great. I tell You and you must think this is one of our silent social work Every profile is backed by a signed application. If you are genuinely looking for Job Sri Lanka Or Other Country dont waste your valuable time. Insert your profile here , and find Suitable Job within a couple of days.

අනාගතය සාර්ථක කර ගැනීම සදහා නිසි කළ වයස සපිරි දියණිය හෝ පුතනුවන් සදහා සුදුසු රැකියාවක් සොයා යන ගමනේදී මදකට නතරව සොයා බැලීම දෙමව්පියන් සතු ප්‍රධානතම කටයුතුතක් වනු ඇත.මුදල් මත යැපෙමින් ජිවිතය ගෙනයන සමාජ පරිසරයක දිවිගෙවන අපට එම පටු අරමුණු නැත .අප මෙය විශේෂයෙන් වැදගත් වූ සමාජ මෙහෙවරක් සේ සලකන්නෙමු....එහෙත් පවත්වාගෙන යාම සදහා මුදල් අවශ්‍ය බව පමණක් සදහන් කිරිමට කැමැත්තෙමු.... එස්Jඑස් 

 

 

පරිගණක අපරාධයක්‌ සම්බන්ධයෙන් අපරාධ පරීක්ෂ ණ දෙපාර්තමේන්තුවේ 011-2380380 හෝ 011-2422176 යන දුරකථන අංක වෙත පැමිණිලි කිරීමේ හැකියාව මහජනයාට පවතින බව මතක තබාගන්න.